وجه تسمیه انزلی

+0 به یه ن

وجه تسمیه انزلی در زبان ترکی به معنی باتلاق و لجنزاربوده در این مورد سند تاریخی وجود ندارد اما دلیل عقلی که صحت این ادعارا اثبات بکند وجود دارد اول اینکه شهرستان بندر انزلی در جزیره باتلاقی قرار گرفته از طرف شمال دریای خزر از طرف شرق و جنوب  توسط تالاب احاطه شده پس در این صورت نیزار و لجنزار بودن دماغه ی این جزیره منطقی تر به نظر می آید دومین دلیل قانع کننده اینکه آبادی به نام انزلی در حومه شهر ستان اورمیه حاشیه دریاچه اورمیه قرار دارد و نیز روستایی در تارم نزدیکی شهرستان دررام بدین اسم وجود دارد و به دلیل اینکه در کتب تاریخی این مطلب قید نشده است عموما تاریخ نگاران   200 سال گذشته سواد مطالعه تحرکات دونیای ترک نداشته اند سومین مطلب هم اینکه افسانه ای بنام انزل و قازان که گویا دو برادر بودند از قافقاز آمده اند اینجا  قازان غازیان سمت شرقی رودخانه را ساکن شده آنجا را آبادکرده است انزل هم در جزیره ساکن شده این آبادی بنام انزلی ثبت کرده است در این مورد در آینده بیشتر خواهم نوشت تا جاییکه میدانیم انزلی قدمتی 250 الی 300 ساله دارد که در اوایل بصورت روستا در آمد در اواخر قاجار مورد توجه پاداشاهان قاجارناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرار گرفته بناهایی تفریحی برای پادشاهان قاجار در کنار ساحل احداث می کنندو بدین جهت خدمات باعث رونق این شهر میشود و نیز بدلیل جغرافیایی مستعد ترین نطقه برای صید ماهی وتجارت و کشتیرانی بوده رو آبادانی گذاشته در 100سال گذشته این شهرگشترش بو وسعت امروزی یافته است .بنای شهر انزلی را ترکان مهاجر قفقاز گذاشته اند اما رفته رفته گیلک تالش هم به بافت جمعیتی این شهر اضافه شده اما بنا به آمار های رسمی غیر رسمی هفتاد در صد جمعیت این شهر ترک زبان هستند تا جاییکه زبان کوچه بازاری انزلی تقریبا ترکی میباشد اما گیلک های ناسیونالیست سعی به حاشیه راندن جمعیت ترک و تالش این شهر را دارند و لحجه گیلکی را به زبان ترکی در این شهر ترجیح میدهند  • [ ]